Skenování a tvorba elektronických archivů

Proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše a levně !!!  Chcete ušetřit čas i peníze ???

Elektronický archiv = bezpapírové řešení:
Vaše archivy papírové dokumentace a fotografií naskenujeme, zaindexujeme, roztřídíme, navrhneme strukturu archívu, naplníme archiv a uložíme v elektronické formě na médium.

Charakteristika:
- úspora času a peněz (levná a jednoduchá realizace i provoz)
- zvýšení efektivity práce s dokumenty (manipulace s dokumenty, vyhledávání v dokumentech, ...)
- žádné měsíční paušály
- žádný nákup a instalace speciálních SW (jen běžný kancelářský SW - i zdarma)
- žádné aktualizace SW
- žádný speciální HW
- žádné vazby a závislosti na jiných SW
- jednoduchost
- bezpečné uchování
- úspora prostor
- sdílení dokumentů s jinými uživateli
- snížení rizik spojených se ztrátou dokumentůNabízené služby - vyberte si:

SKENOVÁNÍ
- popis:
skenování (vícestránkové dokumenty do jednoho souboru), uložení výstupu na médium

ARCHIV BASIC

- popis:
skenování (vícestránkové dokumenty do jednoho souboru), indexace, struktura archivu, naplnění archivu naskenovanými dokumenty a fotografiemi, uložení výstupu na médium
- obsah archivu:
naskenované dokumenty a fotografie

ARCHIV COMPLET

- popis:
skenování (vícestránkové dokumenty do jednoho souboru), indexace, struktura archivu, naplnění archivu naskenovanými dokumenty a fotografiemi, kompletace archivu doplněním dokumenty a fotografiemi dodanými v elektronické formě, uložení výstupu na médium
- obsah archivu:
všechny dokumenty a fotografie, tzn. naskenované i dodané v elektronické formě

AKTUALIZACE ARCHIVU

- po vytvoření archivu možno periodicky i dle dohody doplňovat archiv novými dokumenty


Pro koho je služba určena:

- firmy, drobní podnikatelé (OSVČ), veřejná správa
(faktury, smlouvy, objednávky, dodací listy, účtenky, ceníky, výpisy, cestovní příkazy, ... a další písemnosti)

- domácnosti
(účtenky, faktury, smlouvy, výpisy z účtů, návody, fotografie, ... a další písemnosti)


Parametry skenování:

Formát výstupu:
- dokument: PDF verze 1.3 (možno i TIFF, JPEG, PNG, PDF vyšší verze, PDF/A-1b, ...)
- fotografie: TIFF (možno i JPEG, PNG, ...)

Rozlišení:
- dokument: 300 x 300 dpi (možno i jiné – maximálně 600 x 600 dpi)
- fotografie: 600 x 600 dpi (možno i jiné – maximálně 600 x 600 dpi)

Barevnost:
- dokument: barevně (možno i stupně šedi nebo černobíle)
- fotografie: barevně (možno i stupně šedi)

Maximální formát skenování:
- dokument: A4
- fotografie: A4

Způsob uložení a předání výstupu:
- dokument: na technickém nosiči dat s laserovým záznamem (CD, DVD) nebo USB disk
- fotografie: na technickém nosiči dat s laserovým záznamem (CD, DVD) nebo USB disk


Ceník:

 Skenování  6 Kč / 1 strana
 Konverze do jiného formátu  4 Kč / 1 soubor
 Roztřídění  zdarma
 Indexace  dohodou / 1 soubor *)  
 Návrh struktury a tvorba archivu  zdarma
 Naplnění archivu  zdarma **)
 Uložení archivu na CD, DVD (včetně média)     60 Kč / 1 medium
 Uložení archivu na USB disk zákazníka  30 Kč / 1 medium
 Další práce  300 Kč / 1 hodina

   *) dle požadovaného rozsahu indexu
 **) pro dokumenty/fotografie dodané v elektronické formě cena dohodou
Neplátce DPH.
Ceny možno dojednat také individuálně (velikost zakázky, stálí zákazníci, ...).


Konvertovaný (naskenovaný) dokument v elektronické podobě nemá stejné právní účinky jako listinný dokument, z něhož vznikl. Konverzi (pouze skenování bez indexace, archivace, ...) do dokumentů s těmito právními účinky provádějí kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT, kde je zpoplatněno částkou 30 Kč za 1 stranu A4 - notáři, úřady, držitelé poštovní licence, …) a advokáti.

Nekonvertujeme bankovky, ceniny a dokumenty, u nichž je tvorba kopií zakázána právními předpisy. Za dodržování autorských práv při skenování zodpovídá zadavatel zakázky (odběratel).

 

Telefon:    +420 775 057 510

E-mail:      skenovna@skenovna.cz

www:        www.SKENOVNA.cz

.

 
Logo_2.jpg