O nás

Vítejte na stránkách společnosti DATAREALITY, s.r.o.

.....DATAREALITY, s.r.o. byla založena v roce 2004. Společnost působí v oblasti realit, informačních technologií a tvorbě/správě elektronických archivů.
.....V oblasti realit se orientujeme na zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí, pronájem objektů a jejich správu včetně jejich úprav a rekonstrukcí. Specifickou činností je nákup nemovitostí na účet třetích osob, jejich případné rekonstrukce a následný prodej nebo pronájem včetně správy. Zajišťujeme znalecké posudky na ocenění nemovitostí vč. tržních cen, ocenění věcných břemen, stanovení ceny dle Zákona č.151/1997 Sb. o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášky, zpracování posudků pro finanční úřady, soudy, notářské kanceláře, státní zprávu a občany. Dále zajišťujeme oceňování škod pro pojistné události (vlivem povodně, záplavy, požáru, sněhu, větru, apod.), posouzení vad stavebních prací na zhotovovaném díle,  posouzení   oprávněnosti  fakturace  díla   jeho  zhotovitelem,  geodetické   práce  a   provedení   změn v evidenci Katastru nemovitostí ČR.
.....Poskytujeme službu SKENOVNA.cz, která obsahuje skenování papírových dokumentů/fotografií a tvorbu elektronických archivů. Konverze (převod) z papírové do elektronické formy (souborů na počítači).
.....V oblasti informačních technologií službou TestySW.cz poskytujeme testování SW a tvorbu dokumentace k SW. Připravujeme a realizujeme projekty IT, poskytujeme podporu IT, poradenství a konzultace.

SKENOVÁNÍ A ARCHIVY    (SKENOVNA.cz)

.

TESTOVÁNÍ SW A TVORBA DOKUMENTACE    (TestySW.cz)

.

DOMÉNY NA PRODEJ

MOBILNÍ ČÍSLA NA PRODEJ

.

 
Logo_2.jpg